Skip to main content

Introduktion
RC Solutions AB, org nr 559208-9394, beläget på Lantvärnsgatan 6, 652 21 Karlstad (härefter ”vi”, ”oss”), värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in information som du direkt eller indirekt ger till oss när du använder våra tjänster, besöker vår webbplats eller på annat sätt interagerar med oss. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, och andra uppgifter som kan vara nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster.

Hur använder vi din information?
Vi använder din information för att tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster, för att kommunicera med dig, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, och för andra ändamål som vi informerar om vid tidpunkten då vi samlar in informationen.

Delning av information
Vi delar inte din personliga information med tredje parter, förutom i de situationer som beskrivs i denna policy eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande.

Dina rättigheter
Som individ har du rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse eller radering av din personliga information. Du har också rätt att begränsa behandlingen av din personliga information och rätt att invända mot behandlingen.

Ändringar i denna policy
Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av policyn är alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontakt
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller hur vi behandlar din personliga information, vänligen kontakta oss på info@rctm.se